POHJOISESSA

KAUKO-OHJATUN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN..

UAV Katso täältä

Kouluttajan tekemät lupakirjamerkinnät..

Kouluttajan tekemät lupakirjamerkinnät SEP – tai TMG – luokkakelpuutusten jatkamiseksi koululennon ja kokemuksen perusteella Hei, Liitteenä Trafin laatima tiedote lennonopettajien oikeuksien laajenemisesta. Tiedote on myös luettavissa Trafin internetsivuilla osoitteessa: www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat.   LIITE löytyy täältä

Yksityislentäjän lupakirja

Yksityislentäjän lupakirjakurssin voi suorittaa lentokerhossa tai -koulussa, jolla on koulutuslupa. Kurssin jälkeen oppilas suorittaa ilmailuviranomaisen järjestämän teoriakokeen sekä lentokokeen. Läpäistyään molemmat näistä kokeista ilmailuviranomainen myöntää oppilaalle yksityislentäjän lupakirjan. Yksityislentäjän lupakirja oikeuttaa lentämään yksin sekä ottamaan matkustajiksi esimerkiksi kavereita ilman, että ottaa kyydistä maksua. Kuluja voidaan jakaa kavereiden kesken. Yksityislentäjän lupakirjalla ei saa harjoittaa ilmailua ansiotarkoituksessa. […]

Ilmailulupakirjaan vaadittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Liikenteen turvallisuusvirastolta tiedustellaan toisinaan sitä, mitä ilmailulupakirjan haltijan lupakirjaoikeuksille tapahtuu, mikäli lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen luokka muuttuu. Yleisimmin luokka voi muuttua siksi, että lyhyemmän voimassaoloajan (esim. luokka 1) omaava kelpoisuus päättyy, mutta pidemmän (esim. luokka 2) jatkuu. Harvinaisemmissa tapauksissa terveydentilaan on tullut jokin muutos, jonka jälkeen kelpoisuusehdot täyttyvät ammattilentämisen sijasta vain harrastelentämisessä. Eurooppalaisen lentomiehistöasetuksen 1178/2011 kohdan MED.A.030 […]

Pilot Upgrade – Suomen ilmatilauudistus- ja SERA-lentosääntöseminaari – Rovaniemi

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. järjesti 14.03.2015 Rovaniemellä  Pilot Upgrade-seminaarin Suomen ilmatilauudistuksesta ja SERA-lentosäännöistä. Seminaaripäivän päätöksessä esiteltiin myös EasyVFR-ilmailusovelluksen peruskäyttöä uudessa ilmatilassa. Trafin ja Finavian esittämä materiaali on ladattavissa  tästä linkistä  

Suomen ilmatilassa tapahtui 13.11.2014 yksi historian suurimpia muutoksia

Uusi ilmatila alkaa vääjäämättömästi olla arjen todellisuutta ja jokaisen meistä on suhtauduttava näihin suuriin muutoksiin myös suurella valppaudella ja vakavuudella koska kyseessä on kaikkien ilmatilassa liikkuvien turvallisuus..   Koulutustilaisuuksia: 19.12.2014  EFKT lentoasemalla 17.00-20.00 Teemana “ILMATILAUUDISTUS” /Lennonjohtaja Juha Silvennoinen Tutustuminen EFKT lentoaseman uusittuihin tiloihin. Teemakoulutus  “Uudesta ilmatilasta”, koska ainostaan valtakunnan rajat ja kiitoteiden suunnat ovat pysyneet […]

Trafin Turvallisuustiedote Ilmailu 30.10.2014 -Sähköisenä myös täällä:

LINKKI

Ilmatilauudistus: Muutoksia yleisilmailijoille

Lentokoneiden käyttämät reitit suoristuvat ja harrastelentäjille vapautuu lisää ilmatilaa, kun Suomen ilmatilan käyttö uudistuu marraskuussa. Uudistus vaikuttaa kaikkeen ilmailuun ja jokaisen lentäjän toimintaan Suomessa. Suomen ilmatilarakenteisiin ja ilmailumääräyksiin tehdään merkittäviä muutoksia 13. marraskuuta 2014 voimaantulevassa ilmatilauudistuksessa. Jokaisen ilmailijan on oltava perillä muutosten vaikutuksista pystyäkseen toimimaan turvallisesti ja määräysten mukaisesti myös uudessa ilmatilassa. Tämä verkkosivusto sisältää […]

EASA-komitean ehdotusten aiheuttamat mahdolliset muutokset purje- ja kuumailmapallolentäjille

EASA-komitea päätti 9.10.2014 ehdottaa EU-komissiolle tiettyihin lentomiehistöasetuksen (1178/2011) siirtymäaikoihin muutoksia. Näitä ovat mm. kansallisilla purje- ja kuumailmapallokoulutusluvilla kouluttaminen sekä lentäminen kansallisilla lupakirjoilla EASA-tyyppihyväksytyillä purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla (TMG) tai kuumailmapalloilla aina 8.4.2018 asti. Komitean äänestyksessä 09.10.2014 kaikki jäsenet puolsivat ehdotusta, jonka jälkeen asia suurella todennäköisyydellä hyväksytään lopullisesti myös EU-komissiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkailla on […]

Ilmatilauudistus ja EU:n yhteisten lentosääntöjen voimaansaattaminen lähestyy

Ilmatilauudistuksen julkaisut nähtävissä ais.fi-sivuilla. Aineistoa myös Sodik TRG pilvipankin sivulla: 1_UUSI ILMATILA 2014

TARKASTUSLENTÄJÄT JA ILMAILULÄÄKÄRIT

Lyhenteitä

TRAFI/Ilmailu FINAVIA/AIS

Yksityisilmailu Harrasteilmailu

EFSO paikallissää

Termiikkiennuste

JAA and EASA